Bouwkundig

Bouwkundig Advies

Bouwkundige schadeĀ 

Wanneer een gebouw in aanbouw is of wanneer een verbouw in volle gang is, wilt u als opdrachtgever graag weten of de afgesproken en verplichte bouwkundige voorzieningen op de juiste manier worden aangebracht en geconstrueerd. U kunt hierbij denken aan bouwkundige vluchtwegen in een gebouw, bouwkundige veiligheidsvoorzieningen om branduitbreiding te voorkomen, het afwerken van doorvoeren in een brandwerende scheiding en het juiste bouwkundige materiaalgebruik. Als opdrachtgever of als eindgebruiker kunt u deze bouwkundige controles uit laten voeren om zo te garanderen dat het bouwwerk bouwkundig voldoet aan uw eisen en aan de wettelijke eisen van de Woningwet.

Advies bouwkunde

Wanneer een gebouw schade heeft, wilt u graag weten wat mogelijke oorzaken van de schade kunnen zijn, hoe de schade bouwkundig hersteld kan worden en welke kosten daaraan gekoppeld zijn. Ardes Advies kan samen met u het hele gebouw of een deel van het gebouw bouwkundig inspecteren om zo tot een bouwkundige inventarisatie van de schade te komen. Vervolgens zullen wij de schade in een bouwkundig rapport verwerken met daarbij een indicatie van de te maken kosten om de schade bouwkundig te (laten) herstellen.

Ardes-Advies bouwkundig-inspectie

Bouwkundige inspectie op uitvoering bouw en verbouw

Ardes Advies wordt door zijn ervaring en bekendheid met diverse technische en bouwkundige mogelijkheden regelmatig gevraagd om inspecties uit te voeren tijdens de bouw- en installatie werkzaamheden. Denk hierbij aan het inspecteren of de afgesproken en verplichte installatie en bouwkundige voorzieningen op de juiste manier worden aangebracht en geconstrueerd. Voorbeelden zijn of er vluchtwegen in een gebouw aangebracht zijn, of de bouwkundige veiligheidsvoorzieningen om branduitbreiding te voorkomen aangebracht zijn en of er een juiste installatie is die de brand ontdekt of voorkomt dat de brand onbeheersbaar gaat worden. Deze inspecties gebeuren in opdracht van de gebouweigenaar en/of de eindgebruiker om zo te garanderen dat het bouwwerk bouwkundig en installatietechnisch voldoet aan hun eisen en de wettelijke eisen van de Woningwet. Wij inspecteren of de aannemer, installateur en onder aannemers op de juist manier (brand)veiligheid voorzieningen aanbrengt en afwerkt. Ook kunnen wij een inspectie ronde maken in het bijzijn van de inspecteur van bouw en woning toezicht. Na oplevering en ingebruikname van het bouwwerk kunnen wij een inspectie uitvoeren op brandveilig gebruik of melding brandveilig gebruik. Hiervan maken wij een inspectie rapport met aanbevelingen en volgt een evaluatiegesprek.


Schade en onderhoud

Aardbeving schade

De flinke aardbeving die in augustus 2012 plaatsvond, heeft voor veel opschudding gezorgd. De NAM heeft toegezegd alle ontstane schade te zullen vergoeden waarna er afgelopen jaren een groot aantal schademeldingen gedaan zijn. Na deze eerste heftige aardbeving maar ook na diverse andere kleine en wat grotere aardbevingen, zijn er heel wat panden in het aardbevingsgebied in voornamelijk Oost-Groningen beschadigd geraakt. Vanzelfsprekend gaat het om grote aantallen woningen maar ook om andere panden zoals verenigingsgebouwen, boerderijen en kantoren. Ik heb in de afgelopen jaren bij vele honderden panden de mogelijke aardbevingschade van de panden opgenomen en rapportages opgemaakt. Behalve bouwkundige gevolgen, hebben aardbevingen ook gevolgen voor het gevoel van veiligheid en welbevinden. Ik vind het belangrijk dat dat niet uit het oog verloren wordt en heb daar aandacht voor. Desalniettemin mag ik als bouwkundige slechts oordelen op de bouwkundige gevolgen.

Door mij te verdiepen in de gevolgen van aardbevingen en diverse herstelmethoden van de verschillende soorten schade, durf ik te zeggen dat ik een ruime kennis en ervaring heb op dit zeer specifieke gebied.

Contra-expertise aardbevingsgebied

In een deel van Groningen zijn de afgelopen jaren een groot aantal aardbevingen geweest die voor de nodige schade gezorgd hebben. Wanneer u het vermoeden hebt dat u schade aan uw pand hebt ten gevolge van een aardbeving, zal er nadat u een melding gedaan heeft bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) een opname gedaan worden door een eerstelijns schade-expert. Wanneer het rapport van de eerstelijns schade-expert uitgebracht is en u het niet eens bent met een deel van de vastgestelde schade, kunt u in overleg met CVW een contra-expertise aanvragen over die schade. Door mijn ruime ervaring als eerstelijnsschade expert kan ik voor u een contra-expertise rapport opstellen. CVW stelt u zelf in de gelegenheid een contra-expert uit te kiezen. De kosten die gemaakt worden voor de contra-expertise worden door het CVW vergoed.

De verzekeringen en uw gebouw

Of het nu uw woning betreft of dat het om een kantoorgebouw, bijeenkomstgebouw of een ander pand gaat, u hebt uw pand verzekerd. Zowel u als uw verzekeringsmaatschappij hebben er belang bij dat uw gebouw (het verzekerd object) in een goede staat van onderhoud verkeert. Wanneer er een calamiteit is met het gebouw, bijvoorbeeld storm- of brandschade, is het bedrag waarvoor het gebouw verzekerd is, het uitgangspunt voor uw verzekeringsmaatschappij. Wij hebben ruime ervaring in het doen van taxaties voor verzekeringen van onroerend goed op basis van vervangingswaarde bij totaalverlies.

Conditie meting volgens de NEN 2767

Wanneer u wilt weten wat de (bouwkundige) conditie van een gebouw of pand is, of anders gezegd: als u wilt weten wat de onderhoudssituatie van een pand is, kunt u een conditiemeting volgens de NEN 2767 laten doen. Ook wanneer u de conditie van een deel van een pand wilt weten of de conditie van een elektrische installatie of de brandwerende voorzieningen kan deze conditiemeting uitgevoerd worden.

Er is een vastgelegde meet- en registreermethode (NEN2767). Van ieder materiaal, elk element en iedere detaillering wordt vastgesteld wat de eventuele gebreken zijn. Hieraan zijn scores gekoppeld van 1 (zeer goed) tot 6 (zeer slecht). Dit is een objectieve meting van het pand. De conditiemeting NEN 2767 kan gebruikt worden als input voor een Meer Jaren Onderhouds Plannng (MJOP) en

onderhoudsbegroting. Op deze manier wordt u in staat gesteld het levensloopproces van gebouwen of installaties op kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

Vaak zijn gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders de opdrachtgever voor een conditiemeting conform de NEN 2767 om weten wat de conditie van hun bezit is en wanneer er grote onderhoudsposten aan zitten te komen.

Ardes-Advies Conditie meting 2767 bouwkundig