Ontruiming Ardes-Advies

Bouwkundig advies

Als u een gebouw laat bouwen, dan wilt u natuurlijk weten of alles op de juiste manier wordt geconstrueerd en aangebracht. Zijn de vluchtwegen op de goede plek én duidelijk aangegeven? Zijn de brandwerende scheidingen juist afgewerkt en is goed brandveilig materiaal gebruikt? Ardes-Advies geeft bouwkundig advies op het gebied van brandveiligheid. Dit advies geeft Ardes vooraf, tijdens de planfase. Als de bouw in volle gang is kan Ardes Advies het bouwkundig toezicht op het gebied van brandveiligheid voor u uitvoeren. Zo weet u zeker dat het gebouw voldoet aan alle eisen en dat er achteraf geen ingrijpende wijzigingen nodig zijn.

Ardes-Advies bouwkundig-inspectie

Toezicht tijdens de bouw

Ardes Advies is bedreven in het uitvoeren van controles tijdens de bouw. Daarbij wordt zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied gekeken of aan de brandveiligheidseisen voldaan wordt. Zo wordt tijdens de bouw gekeken of de afgesproken en verplichte bouwkundige aanpassingen gedaan zijn én of de installaties voldoen aan de eisen die gesteld zijn en of ze juist zijn aangebracht. Daarbij zal Ardes vooral kijken naar de risico’s. Deze inspecties voeren wij graag uit in het bijzijn van de inspecteur van bouw- en woningtoezicht, zodat het snel schakelen is als er onvolkomenheden aan het licht komen. Na oplevering en ingebruikname van het gebouw kan Ardes Advies controleren of het gebouw brandveilig gebruikt wordt.

Werkwijze Ardes-Advies

Ardes Advies houdt van open communicatie. Regels zijn voor ons niet zomaar regels, wij leggen ze uit. Zo is het voor u duidelijker waarom aanpassingen gedaan moeten worden en brengen we gelijk de risico’s in beeld. Na elke toezichtsronde ontvangt u van ons een inspectierapport met aanbevelingen. Die nemen we met u door. Door deze persoonlijke benadering lukt het Ardes altijd om maatwerk te leveren. Zo hoeft u geen onnodige investeringen te doen om uw gebouw brandveilig te krijgen.

Ardes-Advies Anne de Shiffart

Vrijblijvend een afspraak maken

Wilt u weten wat Ardes voor u kan betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.
contact