­

Advies brandveiligheid

Als u een pand laat bouwen of verbouwen wilt u dat het brandveilig is. Maar hoe kom je tot een brandveilig pand? Is het alleen een kwestie van de wet volgen? Ardes Advies kan vanaf de planfase adviseren over de brandveiligheid van uw nieuwe gebouw. Zo kan er vroegtijdig afgestemd worden met alle betrokken partijen, zoals de architect, het bouwbedrijf, de gemeente en installateur. Maar ook de eigenaren en gebruikers kunnen zo in een vroeg stadium al bij het (brandveilig)gebruik en brandveiligheid in betrokken worden. Naast brandveiligheid is het immers ook belangrijk dat de eigenaar of gebruiker het pand praktisch en multifunctioneel kan gebruiken. Ardes Advies kijkt niet alleen naar de wet, maar bepaalt, samen met alle betrokkenen het risico en neemt dat als uitgangspunt voor de te nemen maatregelen. Zo is uw pand niet alleen brandveilig, maar ook goed te gebruiken.

Nieuwbouw

Er wordt veel geschreven over brandveiligheid van een gebouw en zijn gebruikers. Zo moeten er extra maatregelen getroffen worden bij kwetsbare doelgroepen. Ardes Advies heeft veel ervaring op dit gebied en weet exact hoe de brandveiligheid bij kwetsbare doelgroepen gewaarborgd kan worden. Een juiste manier van alarmering én goed toegankelijke vluchtwegen zijn hierbij essentieel. Als u Ardes Advies in een vroeg stadium van de bouwplannen betrekt, adviseren wij u over brandveiligheid en brandveilig gebruik. Al vanaf de tekentafel denkt Ardes Advies graag met u mee over de installatietechnische en bouwkundige mogelijkheden om een brandveilig gebouw te ontwerpen en toch de kosten in de hand te houden. Maar ook wanneer de bouw of verbouw in volle gang is, kunnen wij de bouwplaats bezoeken en ter plaatse adviseren over bouwkundige zaken en brandveiligheid.

Wet Kwaliteitsborging

Niet alleen voor nieuwbouw kunt u Ardes inschakelen. Ook voor bestaande gebouwen die bijvoorbeeld verbouwd worden, of waar een wijziging in gebruik plaatsvindt, kunt u ons inschakelen. Wij hebben kennis van de Wet Kwaliteitsborging en kunnen u hierover adviseren én ook toezicht op grond van deze wet uitvoeren. Wij voeren dan een 0-meting uit waarbij wij de stand van de brandveiligheid in kaart brengen. Vervolgens maken wij hiervan een verslag en stellen wij een stappenplan op om te komen tot het gewenste niveau van brandveiligheid. Maar daar stopt het niet, wij begeleiden u graag naar het juiste niveau brandveiligheid. Hierbij gaan wij altijd risicogericht te werk. Dat betekent dat we niet naar de letter van de wet, maar in de geest van de wet handelen. Zijn er gelijkwaardige alternatieven met eenzelfde zekerheid? Dan overwegen we die. Zo is brandveiligheid altijd maatwerk!

Werkwijze

Ardes Advies houdt van open communicatie. Regels zijn voor ons niet zomaar regels, wij leggen ze uit. Zo is het voor u duidelijker waarom aanpassingen gedaan moeten worden en brengen we gelijk de risico’s in beeld. Na elke toezichtsronde ontvangt u van ons een inspectierapport met aanbevelingen. Die nemen we met u door. Door deze persoonlijke benadering lukt het Ardes altijd om maatwerk te leveren. Zo hoeft u geen onnodige investeringen te doen om uw gebouw brandveilig te krijgen.

Vrijblijvend een afspraak maken

Wilt u weten wat Ardes voor u kan betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.
contact