Brandveilig

Advies brandveiligheid

Een belangrijk aspect bij de nieuwbouw of de verbouw van een pand is de brandveiligheid. Een brandveilig gebouw bouwen of verbouwen kan het beste bereikt worden door een goede onderlinge afstemming tussen de diverse partijen zoals architect, bouwbedrijf, gemeente en installatiebedrijf. Maar ook de eigenaren en gebruikers kunnen daar in een vroeg stadium al bij het (brandveilig) gebruik en brandveiligheid in betrokken worden. Naast brandveiligheid is het ook belangrijk dat de eigenaar of gebruiker het pand praktisch en multifunctioneel kan gebruiken.

Een belangrijk aspect bij de nieuwbouw of de verbouw van een pand is de brandveiligheid. Een brandveilig gebouw bouwen of verbouwen kan het beste bereikt worden door een goede onderlinge afstemming tussen de diverse partijen zoals architect, bouwbedrijf, gemeente en installatiebedrijf. Ook de eigenaren en gebruikers kunnen in een vroeg stadium al bij het (brandveilig) gebruik en brandveiligheid betrokken worden. Naast de brandveiligheid van het pand, is het ook belangrijk dat de eigenaar of gebruiker het pand praktisch en multifunctioneel kan gebruiken.

Brandveilig Ardes-Advies

Er wordt veel geschreven over brandveiligheid van een gebouw en zijn gebruikers zoals kwetsbare doelgroepen en hoe er extra maatregelen getroffen kunnen worden om de brandveiligheid te vergroten en te verbeteren. Met name oudere personen zijn een kwetsbare doelgroep waarbij het erg belangrijk is veel aandacht te hebben voor brandveiligheid, extra maatregelen om de brandveiligheid te kunnen verhogen en om alarmering en ontvluchting te verbeteren. Woongebouwen waar kwetsbare groepen verblijven, verdienen ook extra aandacht op het gebied van brandveiligheid. Denk hierbij aan gebruik van materialen in de vluchtwegen die invloed hebben op de brandveiligheid. Ardes Advies kan u in een vroeg stadium van de bouwplannen adviseren op gebied van brandveiligheid en brandveilig gebruik maar ook bestaande gebouwen controleren op de benodigde brandveiligheid.

Al vanaf de tekentafel denkt Ardes Advies graag met u mee over de installatietechnische en bouwkundige mogelijkheden om een brandveilig gebouw te ontwerpen en toch de kosten in de hand te houden. Maar ook wanneer de bouw of verbouw in volle gang is, kunnen wij de bouwplaats bezoeken en ter plaatse adviseren over bouwkundige zaken en brandveiligheid. Vanzelfsprekend