Ontruiming Ardes-Advies

BHV-organisatie en ontruiming

Het klinkt zo simpel; als het alarm gaat moet iedereen het pand verlaten. Maar in de praktijk blijkt het toch net wat ingewikkelder. Vooral omdat, wanneer er echt paniek is, mensen niet meer weten wat ze moeten doen. Dan is het goed als er een deugdelijk ontruimingsplan ligt, de BHV-ers perfect geïnstrueerd zijn en ook alle andere medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast moeten er natuurlijk voldoende vluchtwegen zijn. De vluchtwegen moeten goed toegankelijk zijn en gangen, trappen en deuren moeten geschikt zijn om een groot aantal mensen in één keer aan te kunnen. 

Hoe is dat nu bij u? Is uw ontruimingsplan nog actueel? Zijn alle BHV-ers nog in dienst en is hun BHV-diploma nog geldeig? Weten uw medeewrkres wat er van hen verwacht wordt? Ik ga graag samen met u om tafel om te kijken of u de veiligheid van iedereen kunt garanderen als er een calamiteit is. Ik ga samen met u door uw gebouw en inventariseer waar de knelpunten zitten. Soms zal het nodig zijn om aanpassingen in uw gebouw te doen, of om het ontruimingsplan aan te passen. Ardes is uw partner als het gaat om een brandveilig bedrijf. Door duidelijke communicatie, heldere afspraken en een goede samenwerking tussen u en ons, komen we tot het beste resultaat.

Ardes-Advies bouwkundig-inspectie

Ontruimingsplan opstellen

Wanneer zich in uw bedrijf een calamiteit of ongeval voordoet wilt u alle aanwezigen zo snel mogelijk op een veilige plek hebben. Hoe u dat het beste doet beschrijft u in een ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan. In het ontruimingsplan staan onder andere de taken van de bedrijfshulpverleners beschreven. Ardes-Advies heeft de kennis en ervaring om, samen met u, een ontruimingsplan op te stellen. Wij zorgen ervoor dat de wettelijke eisen dusdanig toegepast worden, dat het aansluit bij uw organisatie. Zo blijft het ook werkbaar voor uw bedrijf. Door samen te werken en veelvuldig overleg, komen we tot het beste ontruimingsplan voor uw bedrijf. Vanzelfsprekend is dit plan opgesteld conform NEN 8112. 

Een ontruimingsplan is geen statisch document. Om profijt te hebben van een ontruimingsplan is het belangrijk dat iedereen weet wat zijn of haar taken zijn en moet er regelmatig geoefend worden aan de hand van het ontruimingsplan. Ook daarin kan Ardes u begeleiden. Als tijdens een oefening blijkt dat er dingen beter of anders kunnen, stellen we het ontruimingsplan bij. Natuurlijk doen we dat ook als de wet andere eisen stelt. Zo blijft uw plan altijd up-to-date. 

BHV-Training Friesland

Als u medewerkers in dienst heeft is BHV (bedrijfshulpverlening) in uw bedrijf verplicht. Hoeveel van uw medewerkers over een BHV-diploma moeten beschikken is afhankelijk van de aard en omvang van uw bedrijf. Dit is zo geregeld in de Arbowet. De regering vindt namelijk dat elk bedrijf voorbereid moet zijn op een calamiteit, zoals brand, eerste hulp of ontruiming van het gebouw. U dienst dus over voldoende BHV‘ers (bedrijfshulpverleners) te beschikken én deze BHV-ers moeten in het bezit zijn van een geldig BHV-diploma.

Ardes kan u hierbij helpen. Wij hebben namelijk jarenlang ervaring met het geven van BHV-trainingen in Friesland. Het volgen van een BHV-training is voor veel mensen een ‘moetje’. Wij denken daar anders over. Door onze trainingen aantrekkelijk en informatief te maken en door het gebruiken van veel aansprekende praktijkvoorbeelden, blijft de stof beter hangen. Wij werken bij voorkeur dan ook in kleinere groepen van maximaal 15 personen. Zo kunnen individuele vragen goed behandeld worden en is er voor de deelnemers veel aandacht. Wij verzorgen graag de BHV-traningen en herhalingscursussen. Daarbij gaan we uit van uw organisatie en sluiten ons verhaal aan op de praktijk. Het calamiteitenplan, bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan, van uw organisatie is dan ook leidend. 

BHV-Training dit leer je

Wij stemmen de BHV-tranining af op uw bedrijf. Wat in elk geval aan bod komt:

  • Wat is BHV?
  • Wat is het verschil tussen spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp?
  • Verbandmiddelen
  • Bloedingen, brandwonden, botbreuken en elektriciteitsongevallen
  • Rautek- en ondersteuningsgreep
  • Stabiele zijligging
  • Reanimatie
  • Ontruiming en brandbestrijding
  • Verbranding en blussen
  • Communicatie bij incidenten met hulpdiensten

Naast theorie gaan we ook aan de slag. Zo wordt bijvoorbeeld de brandbestrijding geoefend. 

Brandveilig Ardes-Advies

Vrijblijvend een afspraak maken

Wilt u weten wat Ardes voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.
contact

Dit doet Ardes-Advies nog meer

Brandveiligheidsadvies

Ardes geeft advies op het gebied van brandveiligheid. Door Ardes al vroeg bij uw project te betrekken voorkomt u dat er achteraf aanpassingen aan het plan gedaan moeten worden om toch te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. Ardes kan een 0-meting uitvoeren voor de Wet Kwaliteitsborging. Vervolgens maken wij een stappenplan en begeleiden wij u naar het gewenste niveau van brandveiligheid.

Bouwkundige toezichthouder

Tijdens de bouw kunnen wij inspecties uitvoeren om te zien of het bouwwerk voldoet aan de eisen van brandveiligheid. Zo voorkomt u dat na oplevering blijkt dat er nog niet voldaan wordt aan de eisen en u alsnog aanpassingen moet gaan doen aan uw nieuwe bouwwerk.

Toezichthouder Kwaliteitsborging Brandveiligheid

De Wet kwaliteitsborging en nieuwe Omgevingswet vragen een ander manier van toezicht. Ardes-Advies is thuis in de materie en kan u