BHV en ontruiming

Advisering in de BHV-organisatie en ontruiming (brandveilig gebruik)

Hoewel het vrij eenvoudig klinkt, een pand ontruimen wanneer er sprake is van een calamiteit, komt er toch meer bij kijken dan in eerste instantie gedacht wordt. Het is meer dan even de mensen opdracht geven het pand te verlaten. Het is van groot belang dat er goed is nagedacht over diverse aspecten van de ontruiming. Zo moeten de vluchtwegen ruim genoeg zijn, moet de vluchtweg niet belemmerd worden door allerlei losse obstakels en moet er rekening mee gehouden worden of de trappen en breedte van deuren wel geschikt zijn voor de doorstroom van een groot aantal mensen.

Wij kunnen u adviseren over uw BHV-organisatie en de ontruiming van uw pand. Dit kan bijvoorbeeld door aan de hand van het bestaande ontruimingsplan een rondgang door het gebouw te maken. Wanneer het nodig is, kunnen er aanpassingen in het gebouw aangebracht worden of kunnen we wellicht het ontruimingsplan aanpassen zodat de ontruiming sneller en soepeler gaat verlopen en het pand brandveilig gebruikt kan worden. Door duidelijke communicatie, heldere afspraken en een goede samenwerking tussen u en ons, komen we tot het beste resultaat.

Ontruimingsplan

In een ontruimingsplan (of bedrijfsnoodplan) wordt beschreven wat er moet gebeuren wanneer er een ongewenste situatie is en mensen snel en veilig het gebouw moeten verlaten. In het ontruimingsplan staan onder andere de taken van de bedrijfshulpverleners beschreven. Wij kunnen voor u of samen met u een ontruimingsplan opstellen die aan wettelijke normen voldoet en werkbaar is voor uw organisatie, conform NEN 8112. Samenwerken en met elkaar overleggen zijn daarin sleutelwoorden.

Een ontruimingsplan is geen statisch document. Om profijt te hebben van een ontruimingsplan is het belangrijk dat iedereen weet wat zijn of haar taken zijn en moet er regelmatig geoefend worden aan de hand van het ontruimingsplan. Indien nodig kan het bedrijfsnoodplan dan bijgesteld worden.

Trainingen BHV

In een ontruimingsplan worden onder andere de taken van de Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) beschreven. Het verzorgen van de basisopleiding voor Bedrijfshulpverleners en de periodieke herhalingscursussen kunnen wij voor u verzorgen. Omdat bij ons de kwaliteit van de bedrijfshulpverleners hoog in het vaandel staat, bestaan de groepen aan wie training gegeven wordt uit maximaal 15 personen. Naast het theoretische gedeelte is er altijd ruimte voor een deel praktijk. Ook eigen inbreng van cursisten wordt gewaardeerd. Indien de BHV-training speciaal voor uw bedrijf gegeven wordt, zal er ook getraind worden aan de hand van het calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan) wat in uw organisatie aanwezig is. Het succes van het calamiteitenplan is immers voor een groot deel afhankelijk van de inzet en kennis van de bedrijfshulpverleners in uw organisatie.

Maar ook wanneer u een kleiner bedrijf hebt en een in company cursus niet tot de mogelijkheden behoort, kunnen wij een BHV-training verzorgen die aansluit bij de wensen van uw bedrijfshulpverlenersorganisatie.

Ontruiming Ardes-Advies