Projecten

De Sterke Vogel

In 2015 is in Leeuwarden een kantoorpand verbouwd tot meerdere appartementen en een nieuwe kantoorruimte. Wat dit monumentale pand bijzonder maakt, is dat een ruim opgezet project is waar de eigenaar veel aandacht gehad heeft voor de veiligheid in het algemeen en de brandveiligheid in het bijzonder. Indien noodzakelijk kan tijdens een calamiteit vanuit het pand veilig worden gevlucht zonder dat de gebruikers daarvoor allerlei extra handelingen hoeven te doen.

Ardes-Advies Projecten Sterkevogel

Hofstaete

In de binnenstad van Leeuwarden is een voormalig kantoor- en winkelpand omgebouwd tot een prachtig appartementengebouw. Omdat de eigenaar van dit pand oog heeft voor ruimtelijkheid en (brand)veiligheid, is het ruim opgezet en zijn er ruim voldoende veiligheidsvoorzieningen aanwezig om tijdens een eventuele calamiteit goed te kunnen vluchten naar een veilig gebied.

Ardes-Advies Projecten Hofstaete

Heremastate

Het uitvoerende bouwbedrijf en de eigenaar van het pand wilden voordat zij zouden beginnen met de verbouw van de serviceflat een inventarisatie uitvoeren om te beoordelen welke voorzieningen er getroffen moesten worden om het gebouw veilig te maken zodat de gebruikers (ouderen) goed in staat waren om te vluchten naar een veilig gelegen gebied, rekening houdend met de mogelijke beperkingen die hun leeftijd met zich mee kan brengen.

Ardes-Advies Projecten Heremastate

Project Brede Scholen in gemeente Boarnsterhim

Bij de brede scholen in de dorpen Grou en Akkrum waren zeer veel gebruikers betrokken die allen hun eigen wensen hadden. Dit was één van de hoofdredenen waarom dit project lang geduurd heeft en er veel overlegmomenten nodig waren. De wensen van de verschillende gebruikers komen niet altijd overeen met elkaar, met de eisen op gebied van bouwkundige en brandveiligheid en met wetgeving. In samenwerking met de architect van de gebouwen zijn er uiteindelijk twee prachtige gebouwen ontworpen en gebouwd waarover de eigenaren en de eindgebruikers zeer te spreken zijn. Tijdens het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met vluchtveiligheid, beheersbaarheid van brand, opvang en doorstroom capaciteit van de vluchtmogelijkheden van de (veelal jonge) gebruikers, de (brandmeld)installatie maar ook met de klimaatbeheersing van de panden.