Vorige slide
Volgende slide

"Ik draag graag bij aan een veilige leefomgeving.

Iedereen verdient een veilige leefomgeving. Daar zet Ardes Advies zich graag voor in. Als adviseur en ‘meedenker’ op het gebied van integrale brandveiligheid en bouwkundig toezichthouder is Ardes vanaf planvorming betrokken bij (ver)bouwprojecten en geeft Ardes brandveiligheidsadviezen in de ruimste zin van het woord. Het uitvoeren van Quickscans brandveiligheid voor bestaande bouw en nieuwbouwprojecten is een belangrijk deel van de werkzaamheden van Ardes Advies. Voor nieuwbouwplannen maken we voor het indienen van de bouwaanvraag een rapport brandveiligheid met daarin de eisen waaraan de nieuwbouw op dit gebied moet voldoen. Bij verbouw of bestaande bouw maken we een scan in het veld, om het niveau te beoordelen en de staat van de aanwezige brandveiligheid. Zo kan hier met verbouwplannen op geanticipeerd worden. Deze scans zijn altijd duidelijk en praktisch. Daarnaast geeft eigenaar Anne  de Schiffart ook cursussen BHV. 

Ardes geeft advies op het gebied van integrale brandveiligheid. Door Ardes al vroeg bij uw project te betrekken voorkomt u dat er achteraf aanpassingen aan het plan gedaan moeten worden om toch te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. Natuurlijk volgen we de regels, maar we houden onze adviezen ook graag praktisch en vooral zinvol.

Ardes is bouwkundig specialist brandveiligheid. Tijdens de bouw kunnen wij inspecties uitvoeren om te zien of het bouwwerk voldoet aan de eisen van brandveiligheid. Zo voorkomt u dat na oplevering blijkt dat er nog niet voldaan wordt aan de eisen en u alsnog aanpassingen moet gaan doen aan uw nieuwe bouwwerk.

De Wet Kwaliteitsborging en nieuwe Omgevingswet vragen een ander manier van toezicht. Ardes-Advies is thuis in de materie en kan voor u een adviseren over de gevolgen die deze wet heeft voor uw bouwproject. Zo kunnen we u adviseren over brandveiligheid in het kader van de Wet Kwaliteitsboring of u begeleiden in uw vergunningtraject voor de Omgevingsvergunning. Bent u op zoek naar een intern kwaliteitsborger, die in het project meeloopt en uw medewerkers adviseert en ondersteunt? Dan bent u bij Ardes-Advies aan het juiste adres.

Voor overheid en bedrijven

Integraal
Brandveiligheids
advies

BRANDVEILIG & PRAKTISCH
Als u een pand laat bouwen of verbouwen wilt u dat het brandveilig is. Maar hoe kom je tot een brandveilig pand? Is het alleen een kwestie van de wet volgen? Ardes Advies kan vanaf de planfase adviseren en meedenken over integrale brandveiligheid van uw nieuwe gebouw. Zo kan er vroegtijdig afgestemd worden met alle betrokken partijen, zoals de architect, het bouwbedrijf, de gemeente en installateur. Maar ook de eigenaren en gebruikers kunnen zo in een vroeg stadium al bij het (brandveilig)gebruik en brandveiligheid in betrokken worden. Naast brandveiligheid is het immers ook belangrijk dat de eigenaar of gebruiker het pand praktisch en multifunctioneel kan gebruiken. Ardes Advies kijkt niet alleen naar de wet, maar bepaalt, samen met alle betrokkenen het risico en neemt dat als uitgangspunt voor de te nemen maatregelen. Praktisch én zinvolle adviezen dus. Zo is uw pand niet alleen brandveilig, maar ook goed te gebruiken.

QUICKSCAN

Het uitvoeren van Quickscans brandveiligheid voor bestaande bouw en nieuwbouwprojecten is een belangrijk deel van de werkzaamheden van Ardes Advies. Voor nieuwbouwplannen maken we voor het indienen van de bouwaanvraag een rapport brandveiligheid met daarin de eisen waaraan de nieuwbouw op dit gebied moet voldoen. Bij verbouw of bestaande bouw maken we een scan in het veld, om het niveau te beoordelen en de staat van de aanwezige brandveiligheid. Zo kan hier met verbouwplannen op geanticipeerd worden. 

 

KWETSBARE DOELGROEPEN

Er wordt veel geschreven over brandveiligheid van een gebouw en zijn gebruikers. Zo moeten er extra maatregelen getroffen worden bij kwetsbare doelgroepen. Ardes Advies heeft veel ervaring op dit gebied en weet exact hoe de brandveiligheid bij kwetsbare doelgroepen gewaarborgd kan worden. Een juiste manier van alarmering én goed toegankelijke vluchtwegen zijn hierbij essentieel. Als u Ardes Advies in een vroeg stadium van de bouwplannen betrekt, adviseren wij u over brandveiligheid en brandveilig gebruik. Al vanaf de tekentafel denkt Ardes Advies graag met u mee over de installatietechnische en bouwkundige mogelijkheden om een brandveilig gebouw te ontwerpen en toch de kosten in de hand te houden. Maar ook wanneer de bouw of verbouw in volle gang is, kunnen wij de bouwplaats bezoeken en ter plaatse adviseren over bouwkundige zaken en brandveiligheid.

ADVIES TIJDENS PLANVORMING

Als u een gebouw laat bouwen, dan wilt u natuurlijk weten of alles op de juiste manier wordt geconstrueerd en aangebracht. Zijn de vluchtwegen op de goede plek én duidelijk aangegeven? Zijn de brandwerende scheidingen juist afgewerkt en is goed brandveilig materiaal gebruikt? Ardes-Advies is bouwkundig specialist brandveiligheid. Dit advies geeft Ardes vooraf, tijdens de planfase. Als de bouw in volle gang is kan Ardes Advies het bouwkundig toezicht op het gebied van brandveiligheid voor u uitvoeren. Zo weet u zeker dat het gebouw voldoet aan alle eisen en dat er achteraf geen ingrijpende wijzigingen nodig zijn.

 

TOEZICHT TIJDENS DE BOUW

Ardes Advies is bedreven in het uitvoeren van controles tijdens de bouw. Daarbij wordt zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied gekeken of aan de brandveiligheidseisen voldaan wordt. Zo wordt tijdens de bouw gekeken of de afgesproken en verplichte bouwkundige aanpassingen gedaan zijn én of de installaties voldoen aan de eisen die gesteld zijn en of ze juist zijn aangebracht. Daarbij zal Ardes vooral kijken naar de risico’s. Deze inspecties voeren wij graag uit in het bijzijn van de inspecteur van bouw- en woningtoezicht, zodat het snel schakelen is als er onvolkomenheden aan het licht komen. Na oplevering en ingebruikname van het gebouw kan Ardes Advies controleren of het gebouw brandveilig gebruikt wordt.

Voor overheid en bedrijven

Bouwkundig
specialist
brandveiligheid

Voor overheid en bedrijven

Kwaliteitsborging

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging gaat, naar verwachting, op 1 januari 2024 stapsgewijs in. De inzet van deze wet is dat er kwalitatief goede gebouwen gebouwd gaan worden. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De Wkb regelt dat er meer toezicht en controle komt tijdens de bouw, zodat bouwer zich aan de geldende regels houden. De nieuwe wet geldt eerst alleen voor bijvoorbeeld kleinere bedrijfspanden en eengezinswoningen (gevolgklasse 1). De verwachting is dat pas in 2028 ook andere bouwwerken onder de wet gaan vallen. 

Ardes-Advies kent deze nieuwe regels en kan u adviseren over de gevolgen van de wet voor uw bouwproject. We kunnen ook optreden als intern kwaliteitsborger, die uw medewerkers adviseert en begeleidt in het vastleggen van bijvoorbeeld controlepunten op het gebied van brandveiligheid. Dit vergemakkelijkt het werk van de extern kwaliteitsborger die in het kader van deze nieuwe Wkb verplicht is. We zijn graag vanaf de ontwerpfase betrokken, zodat wijzigingen achteraf tot een minimum beperkt worden en vertragingen voorkomen worden.  

 

Anne de Schiffart

GEBOREN TECHNEUT

Ardes Advies is het bedrijf van Anne de Schiffart. Anne is opgegroeid op het bloeiende watersportbedrijf van zijn ouders. Daar kwam hij al jong met techniek in aanraking. Anne was altijd in de loods te vinden en deed al knutselend veel ervaring op.
 

VRIJWILLIGE BRANDWEER

Na de lagere school ging Anne naar de LTS en vervolgens naar de MTS. “Na de MTS ben ik bij mijn ouders in het bedrijf gaan werken. Daar heb ik schepen gebouwd, onderhouden en verhuurd. Een mooie tijd waarin ik ontzettend veel geleerd heb,” blikt Anne terug. Naast zijn werk op de scheepswerf ging Anne bij de vrijwillige brandweer. “Ik ben een brandweerman in hart en nieren. Ik was in totaal 25 jaar lid van de vrijwillige brandweer, waarvan de laatste 14 jaar eerste bevelvoerder en teamchef. Een mooie, maar ook pittige tijd. Ik heb in gezien hoe branden zich kunnen ontwikkelen en wat omstandigheden en materialen met een brand doet.” Anne is altijd blijven leren.
 

ALTIJD BLIJVEN LEREN

Anne is altijd blijven leren en zich blijven ontwikkelen. “Als ik iets doe, wil ik het goed doen. Dat kan alleen door constant opleidingen te blijven volgen en zo bij te blijven in je vakgebied. Toen aan het begin van deze eeuw de regelgeving op het gebied van brandveiligheid aangescherpt werd heb ik de kans gekregen om via mijn werk bij de brandweer opleidingen te gaan volgen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen.
 

BRANDVEILIGHEIDSADVISEUR EN PREVENTIESPECIALIST

Die opleidingen waren voor mij het begin van een carrièreswitch. Na jaren werkzaam te zijn geweest in de scheepsbouw startte ik als adviseur brandveiligheid en preventiespecialist. In eerste instantie bij diverse gemeenten en sinds tien jaar als eigen ondernemer.” De Schiffart ging van botenman naar brandweerman: “Door mijn werk als brandveiligheidsadviseur en preventiespecialist draag ik bij aan een veiligere samenleving.”

Ardes adviseerde over…

Onze projecten

De vaste opdrachtgevers, waar Ardes-Advies al jaren voor werkt dragen brandveiligheid hoog in het vaandel en zien de meerwaarde van het vroegtijdig betrekken van een adviseur. De Schiffart: “De bouwbedrijven en projectontwikkelaars die ik adviseer zien niet alleen de noodzaak, maar zeker ook de voordelen van het vroegtijdig betrekken van een adviseur. Zo kunnen we kiezen voor praktische plannen in plaats van dure aanpassingen als het gebouw eenmaal staat. Ook loop ik graag voorop als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Daar doen mijn opdrachtgevers weer hun voordeel mee. Zij kunnen pro-actief aan de slag met hun brandveiligheid.”

Verbouw bibliotheek naar appartementen
Zeewolde 2023

Vrijhouden vluchtwegen in woongebouw voor ouderen
Woonbouwvereniging Noord Friesland 2023

Eewal, verbouw van monumentaal kantoorpand naar appartementen
Binnenstad van Leeuwarden, 2022

Verbouw woonboerderij
Jirnsum 2020

Ontvluchting verbetering Commenius College
Leeuwarden 2020

Verscherpt toezicht brandveiligheid, bouwen van een nieuw Medisch centrum voor de Marine
Den Helder 2022

Verbouw monumentaal kantoorpand naar appartementen Noordersingel 
Leeuwarden 2022

Verbouw/ uitbreiding basisschool “de Oldenije”
Leeuwarden 2021

Nulmeting Brandveilig gebruik voormalig defensiecomplex Nieuw & Meer
Amsterdam

Brandveiligheid garage en kantoor verbeteren taxibedrijf VMNN
Assen 2018

Meer weten?

Dit is slechts een greep uit onze projecten. Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld over het detacheringswerk dat wij bij tal van gemeenten in noord- en west-Nederland hebben uitgevoerd? Ik vertel u er graag alles over. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. 

Kennismaken?

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw naam (verplicht)

  Uw bericht

  +31 653 412 495

  Adres Ombocht 22  8491 BR  Akkrum

  E-mail info@ardes-advies.nl

  Download Algemene voorwaarden