Previous
Next

"Ik draag graag bij aan een veilige leefomgeving.

Iedereen verdient een veilige leefomgeving. Daar zet Ardes Advies zich graag voor in. Als adviseur en ‘meedenker’ op het gebied van integrale brandveiligheid en bouwkundig toezichthouder is Ardes vanaf planvorming betrokken bij (ver)bouwprojecten en geeft Ardes brandveiligheidsadviezen in de ruimste zin van het woord. Deze zijn altijd duidelijk en praktisch. Daarnaast geeft eigenaar Anne  de Schiffart ook cursussen BHV. 

Ardes geeft advies op het gebied van integrale brandveiligheid. Door Ardes al vroeg bij uw project te betrekken voorkomt u dat er achteraf aanpassingen aan het plan gedaan moeten worden om toch te kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. Natuurlijk volgen we de regels, maar we houden onze adviezen ook graag praktisch en vooral zinvol.

Ardes is bouwkundig specialist brandveiligheid. Tijdens de bouw kunnen wij inspecties uitvoeren om te zien of het bouwwerk voldoet aan de eisen van brandveiligheid. Zo voorkomt u dat na oplevering blijkt dat er nog niet voldaan wordt aan de eisen en u alsnog aanpassingen moet gaan doen aan uw nieuwe bouwwerk.

Ardes Advies geeft cursussen BHV en stelt ontruimingsplannen op. Ardes is uw partner als het gaat om een brandveilig bedrijf. Door duidelijke communicatie, heldere afspraken en een goede samenwerking tussen u en ons, komen we tot het beste resultaat.

De Wet kwaliteitsborging en nieuwe Omgevingswet vragen een ander manier van toezicht. Ardes-Advies is thuis in de materie en kan voor u een 0-meting uitvoeren in het kader van de Wet Kwaliteitsboring of begeleiden in uw vergunningtraject voor de Omgevingsvergunning. Een van de zaken in de kwaliteitsborging is het vastleggen van details in het werk, dit vatten we samen in een bouwkundig verslag. Deze geven wij aan onze opdrachtgever en het bevoegd gezag. Ook voor tijdens de oplevering en rondgang met het bevoegd gezag staan wij klaar.

Voor overheid en bedrijven

Integraal
Brandveiligheids
advies

BRANDVEILIG & PRAKTISCH
Als u een pand laat bouwen of verbouwen wilt u dat het brandveilig is. Maar hoe kom je tot een brandveilig pand? Is het alleen een kwestie van de wet volgen? Ardes Advies kan vanaf de planfase adviseren en meedenken over integrale brandveiligheid van uw nieuwe gebouw. Zo kan er vroegtijdig afgestemd worden met alle betrokken partijen, zoals de architect, het bouwbedrijf, de gemeente en installateur. Maar ook de eigenaren en gebruikers kunnen zo in een vroeg stadium al bij het (brandveilig)gebruik en brandveiligheid in betrokken worden. Naast brandveiligheid is het immers ook belangrijk dat de eigenaar of gebruiker het pand praktisch en multifunctioneel kan gebruiken. Ardes Advies kijkt niet alleen naar de wet, maar bepaalt, samen met alle betrokkenen het risico en neemt dat als uitgangspunt voor de te nemen maatregelen. Praktisch én zinvolle adviezen dus. Zo is uw pand niet alleen brandveilig, maar ook goed te gebruiken.

 

KWETSBARE DOELGROEPEN

Er wordt veel geschreven over brandveiligheid van een gebouw en zijn gebruikers. Zo moeten er extra maatregelen getroffen worden bij kwetsbare doelgroepen. Ardes Advies heeft veel ervaring op dit gebied en weet exact hoe de brandveiligheid bij kwetsbare doelgroepen gewaarborgd kan worden. Een juiste manier van alarmering én goed toegankelijke vluchtwegen zijn hierbij essentieel. Als u Ardes Advies in een vroeg stadium van de bouwplannen betrekt, adviseren wij u over brandveiligheid en brandveilig gebruik. Al vanaf de tekentafel denkt Ardes Advies graag met u mee over de installatietechnische en bouwkundige mogelijkheden om een brandveilig gebouw te ontwerpen en toch de kosten in de hand te houden. Maar ook wanneer de bouw of verbouw in volle gang is, kunnen wij de bouwplaats bezoeken en ter plaatse adviseren over bouwkundige zaken en brandveiligheid.

ADVIES TIJDENS PLANVORMING

Als u een gebouw laat bouwen, dan wilt u natuurlijk weten of alles op de juiste manier wordt geconstrueerd en aangebracht. Zijn de vluchtwegen op de goede plek én duidelijk aangegeven? Zijn de brandwerende scheidingen juist afgewerkt en is goed brandveilig materiaal gebruikt? Ardes-Advies is bouwkundig specialist brandveiligheid. Dit advies geeft Ardes vooraf, tijdens de planfase. Als de bouw in volle gang is kan Ardes Advies het bouwkundig toezicht op het gebied van brandveiligheid voor u uitvoeren. Zo weet u zeker dat het gebouw voldoet aan alle eisen en dat er achteraf geen ingrijpende wijzigingen nodig zijn.

 

TOEZICHT TIJDENS DE BOUW

Ardes Advies is bedreven in het uitvoeren van controles tijdens de bouw. Daarbij wordt zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied gekeken of aan de brandveiligheidseisen voldaan wordt. Zo wordt tijdens de bouw gekeken of de afgesproken en verplichte bouwkundige aanpassingen gedaan zijn én of de installaties voldoen aan de eisen die gesteld zijn en of ze juist zijn aangebracht. Daarbij zal Ardes vooral kijken naar de risico’s. Deze inspecties voeren wij graag uit in het bijzijn van de inspecteur van bouw- en woningtoezicht, zodat het snel schakelen is als er onvolkomenheden aan het licht komen. Na oplevering en ingebruikname van het gebouw kan Ardes Advies controleren of het gebouw brandveilig gebruikt wordt.

Voor overheid en bedrijven

Bouwkundig
specialist
brandveiligheid

Ontruiming Ardes-Advies

Voor overheid en bedrijven

BHV-training

Ontruiming Ardes-Advies

BHV ORGANISATIE EN ONTRUIMING

Het klinkt zo simpel; als het alarm gaat moet iedereen het pand verlaten. Maar in de praktijk blijkt het toch net wat ingewikkelder. Vooral omdat, wanneer er echt paniek is, mensen niet meer weten wat ze moeten doen. Dan is het goed als er een deugdelijk ontruimingsplan ligt, de BHV-ers perfect geïnstrueerd zijn en ook alle andere medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast moeten er natuurlijk voldoende vluchtwegen zijn. De vluchtwegen moeten goed toegankelijk zijn en gangen, trappen en deuren moeten geschikt zijn om een groot aantal mensen in één keer aan te kunnen. 

Hoe is dat nu bij u? Is uw ontruimingsplan nog actueel? Zijn alle BHV-ers nog in dienst en is hun BHV-diploma nog geldeig? Weten uw medeewrkres wat er van hen verwacht wordt? Ik ga graag samen met u om tafel om te kijken of u de veiligheid van iedereen kunt garanderen als er een calamiteit is. Ik ga samen met u door uw gebouw en inventariseer waar de knelpunten zitten. Soms zal het nodig zijn om aanpassingen in uw gebouw te doen, of om het ontruimingsplan aan te passen. Ardes is uw partner als het gaat om een brandveilig bedrijf. Door duidelijke communicatie, heldere afspraken en een goede samenwerking tussen u en ons, komen we tot het beste resultaat.

 

ONTRUIMINGSPLAN OPSTELLEN

Wanneer zich in uw bedrijf een calamiteit of ongeval voordoet wilt u alle aanwezigen zo snel mogelijk op een veilige plek hebben. Hoe u dat het beste doet beschrijft u in een ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan. In het ontruimingsplan staan onder andere de taken van de bedrijfshulpverleners beschreven. Ardes-Advies heeft de kennis en ervaring om, samen met u, een ontruimingsplan op te stellen. Wij zorgen ervoor dat de wettelijke eisen dusdanig toegepast worden, dat het aansluit bij uw organisatie. Zo blijft het ook werkbaar voor uw bedrijf. Door samen te werken en veelvuldig overleg, komen we tot het beste ontruimingsplan voor uw bedrijf. Vanzelfsprekend is dit plan opgesteld conform NEN 8112. 

Een ontruimingsplan is geen statisch document. Om profijt te hebben van een ontruimingsplan is het belangrijk dat iedereen weet wat zijn of haar taken zijn en moet er regelmatig geoefend worden aan de hand van het ontruimingsplan. Ook daarin kan Ardes u begeleiden. Als tijdens een oefening blijkt dat er dingen beter of anders kunnen, stellen we het ontruimingsplan bij. Natuurlijk doen we dat ook als de wet andere eisen stelt. Zo blijft uw plan altijd up-to-date. 

BHV-TRAINING FRIESLAND

Anne de Schiffart

GEBOREN TECHNEUT

Ardes Advies is het bedrijf van Anne de Schiffart. Anne is opgegroeid op het bloeiende watersportbedrijf van zijn ouders. Daar kwam hij al jong met techniek in aanraking. Anne was altijd in de loods te vinden en deed al knutselend veel ervaring op.
 

VRIJWILLIGE BRANDWEER

Na de lagere school ging Anne naar de LTS en vervolgens naar de MTS. “Na de MTS ben ik bij mijn ouders in het bedrijf gaan werken. Daar heb ik schepen gebouwd, onderhouden en verhuurd. Een mooie tijd waarin ik ontzettend veel geleerd heb,” blikt Anne terug. Naast zijn werk op de scheepswerf ging Anne bij de vrijwillige brandweer. “Ik ben een brandweerman in hart en nieren. Ik was in totaal 25 jaar lid van de vrijwillige brandweer, waarvan de laatste 14 jaar eerste bevelvoerder en teamchef. Een mooie, maar ook pittige tijd. Ik heb in gezien hoe branden zich kunnen ontwikkelen en wat omstandigheden en materialen met een brand doet.” Anne is altijd blijven leren.
 

ALTIJD BLIJVEN LEREN

Anne is altijd blijven leren en zich blijven ontwikkelen. “Als ik iets doe, wil ik het goed doen. Dat kan alleen door constant opleidingen te blijven volgen en zo bij te blijven in je vakgebied. Toen aan het begin van deze eeuw de regelgeving op het gebied van brandveiligheid aangescherpt werd heb ik de kans gekregen om via mijn werk bij de brandweer opleidingen te gaan volgen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen.
 

BRANDVEILIGHEIDSADVISEUR EN PREVENTIESPECIALIST

Die opleidingen waren voor mij het begin van een carrièreswitch. Na jaren werkzaam te zijn geweest in de scheepsbouw startte ik als adviseur brandveiligheid en preventiespecialist. In eerste instantie bij diverse gemeenten en sinds tien jaar als eigen ondernemer.” De Schiffart ging van botenman naar brandweerman: “Door mijn werk als brandveiligheidsadviseur en preventiespecialist draag ik bij aan een veiligere samenleving.”

Ardes adviseerde over…

Onze projecten

De vaste opdrachtgevers, waar Ardes-Advies al jaren voor werkt dragen brandveiligheid hoog in het vaandel en zien de meerwaarde van het vroegtijdig betrekken van een adviseur. De Schiffart: “De bouwbedrijven en projectontwikkelaars die ik adviseer zien niet alleen de noodzaak, maar zeker ook de voordelen van het vroegtijdig betrekken van een adviseur. Zo kunnen we kiezen voor praktische plannen in plaats van dure aanpassingen als het gebouw eenmaal staat. Ook loop ik graag voorop als het gaat om nieuwe ontwikkelingen. Daar doen mijn opdrachtgevers weer hun voordeel mee. Zij kunnen pro-actief aan de slag met hun brandveiligheid.”

Hofstaete

In de binnenstad van Leeuwarden is een voormalig kantoor- en winkelpand omgebouwd tot een prachtig appartementengebouw. Omdat de eigenaar van dit pand oog heeft voor ruimtelijkheid en (brand)veiligheid, is het ruim opgezet en zijn er ruim voldoende veiligheidsvoorzieningen om tijdens een eventuele calamiteit goed te kunnen vluchten naar een veilig gebied.
Ardes-Advies Projecten Hofstaete
Ardes-Advies Projecten Sterkevogel

De Sterke Vogel

In 2015 adviseerde Ardes Advies over de verbouw van De Sterke Vogel in Leeuwarden. Dit kantoorpand is verbouwd tot een woongebouw met meerdere appartementen en een kantoorruimte. Dit monumentale pand is ruim opgezet. Tijdens de verbouw had de eigenaar veel aandacht voor veiligheid; in het bijzonder de brandveiligheid. Ook tijdens de bouw was er een deugdelijke calamiteitenplan met makkelijk toegankelijke vluchtroutes. Ardes heeft hier het bouwtoezicht op het gebied van brandveiligheid uitgevoerd.

Heremastate

Het uitvoerende bouwbedrijf en de eigenaar van het pand wilden voordat zij zouden beginnen met de verbouw van de serviceflat een inventarisatie uitvoeren om te beoordelen welke voorzieningen er getroffen moesten worden om het gebouw veilig te maken zodat de gebruikers (ouderen) goed in staat waren om te vluchten naar een veilig gelegen gebied, rekening houdend met de mogelijke beperkingen die hun leeftijd met zich mee kan brengen.
 
Ardes-Advies Projecten Hofstaete

Meer weten?

Dit is slechts een greep uit onze projecten. Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld over het detacheringswerk dat wij bij tal van gemeenten in noord- en west-Nederland hebben uitgevoerd? Ik vertel u er graag alles over. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. 

Kennismaken?

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw naam (verplicht)

  Uw bericht

  +31 653 412 495

  Adres Ombocht 22  8491 BR  Akkrum

  E-mail info@ardes-advies.nl

  Download Algemene voorwaarden