Nieuwe omgevingswet vraagt om andere vorm van toezicht

Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger In 2015 is de regering akkoord gegaan met de nieuwe Omgevingswet. De bedoeling is dat de wet, die in 2021 in werking gaat treden, het starten van bouwprojecten eenvoudiger maakt. Bundeling wetten in Omgevingswet De overheid is al lang bezig met het overzichtelijker maken van wetten. Minder wetten en duidelijkere [...]