Nieuwe omgevingswet maakt omgevingsrecht eenvoudiger

In 2015 is de regering akkoord gegaan met de nieuwe Omgevingswet. De bedoeling is dat de wet, die in 2021 in werking gaat treden, het starten van bouwprojecten eenvoudiger maakt.

Bundeling wetten in Omgevingswet

De overheid is al lang bezig met het overzichtelijker maken van wetten. Minder wetten en duidelijkere wetten. Met de komst van de Omgevinswet worden 26 bestaande wetten gebundeld. Deze wetten hebben vanzelfsprekend te maken met de omgeving. Het gaat dan om bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water. Ook brandveiligheid valt hieronder.

Uitgangspunten Omgevingswet

Het kabinet wil met de nieuwe Omgevingswet het volgende bereiken:

  • beter afstemmen van plannen voorruimtelijke ordening, milieu en natuur;
  • duurzaamheid bevorderen;
  • het lokale bestuur, zoals gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op wat zij zelf belangrijk vinden en wat ze willen bereiken.

De wet gaat meer algemene regels geven, zodat niet alles meer in gedetailleerde vergunningvoorschriften geregeld moet worden. Het draait dan om het doel; het middel om er te komen kan per geval bekeken worden. Zo krijgen bedrijven meer ruimte om hun eigen ideeën vorm te geven. Ook wordt de wetgeving hierdoor eenvoudiger voor ambtenarenen toezichthouders en worden tegenstrijdige regels voorkomen. De verwachting is dat de Omgevingswet hierdoor veel praktischer wordt.

Veranderingen door Omgevingswet

Op de site van de Rijksoverheid staan de feiten over de Omgevingswet op een rijtje. Daar staat ook een filmpje dat in het kort laat zien wat er gaat veranderen.

  • Van 26 wetten naar 1.
  • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
  • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
  • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
  • 1 wet voor de hele leefomgeving.
  • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

Wat kan Ardes Advies voor u beteken?

Ardes Advies is vanaf het begin geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de Omgevingswet. Wij hebben ons goed ingelezen in het onderwerp en volgen ook cursussen en bijeenkomsten over dit onderwerp. Daardoor zijn we volledig op de hoogte van de ontwikkelingen en weten we ook dat onze rol als toezichthouder bouw en brandveiligheid gaat veranderen. Wij zien absoluut kansen om onze rol als adviseur meer uit te breiden en kunnen ook als kwaliteitsborger ingezet worden. De nieuwe Omgevingswet past absoluut bij hoe wij het liefst ons werk doen: duidelijk, doelgericht en samen met onze opdrachtgevers.