Nieuws

Bouwbesluit 2012: Wijziging per 1 juli 2015

13-07-2015

Per 1 juli 2015 is het Bouwbesluit 2012 gewijzigd met Staatsblad 2015-249. Voor de Elektro-installatiebranche zijn de belangrijkste wijzigingen:

Bijlage I van het bouwbesluit 2012 die behoort bij artikel 6.20 Brandmeldin­stal­latie (de keuze tabel voor het bepalen of een brandmeldinstallatie verplicht is en met welke voorwaarden) is beperkt aangepast. Bij ‘4b andere Gezondheidszorgfunctie’, is de eis voor doormelding vervallen;

In artikel 6.24 Vluchtrouteaanduidingen is nu aangegeven dat voor nieuwbouw de NEN 3011:2015 is aangewezen waarmee voor nieuwbouw de ‘nieuwe pictogrammen’ mogen worden toegepast. Voor bestaande bouw blijven de pictogrammen uit de NEN 6088:2002 aangewezen.

Voor Veiligheidskundigen/Arbocoördinatoren/Hoofden BHV is er ook een belangrijke wijziging. Er is een nieuw artikel toegevoegd, artikel 7.11a Hulp bij ontruiming bij brand. Hierin is – als gebruiksvoorwaarde – aangegeven dat een bedrijf dat een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding moet aanvragen/doen voldoende personen moet aanwijzen voor het ontruimen. Hiermee heeft de Gemeente de mogelijkheid om naast de ontruimingsinstallatie en de aanwezigheid van een ontruimingsplan ook te handhaven op het aantal ontruimers/BHV-ers.

Nieuws Bouwbesluit
"PDF link"